J.M.T. geluidsisolatie technieken

Geluidsisolatie

Met geluidsisolatie kan je geluidshinder van binnen of buitenaf aanzienlijk verminderen. Het hangt af van de bouwconstructie en de oorzaak van het geluid welke techniek en materialen je moet toepassen. Hier overlopen we de oorzaken van geluidshinder en de toepassingen van geluidsisolatie.


Geluidsabsorptie

Wanneer een geluidsgolf in aanraking komt met materiaal, wordt een deel van de geluidsenergie weerkaatst, een ander deel wordt geabsorbeerd in het materiaal en een derde deel dringt door het materiaal heen. De geluidsabsorptiekwaliteit wordt bepaald door de indeling van de ruimte, maar ook door de geluidsabsorberende kwaliteit van de in de ruimte gebruikte materialen.


Ventilatie

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren of zoals hieronder genoemd, ongecontroleerde en gecontroleerde ventilatie.

Referenties van J.M.T. geluidsisolatie en ventilatie
Referenties


Industrie

Een belangrijke stap in de goede richting: geluidsabsorptie in de industrie. De hoge graad van mechanisering en automatisering in de industrie heeft immers geleid tot de ontelbare voordelen die de huidige economische vooruitgang pas echt mogelijk heeft gemaakt. Helaasis ook het klanklandschap, een gestaag toenemend lawaai, met deze ontwikkeling verbonden.

De algemene beveiliging van de machines is door de jaren heen significant verbeterd, zodat productie gerelateerde ongevallen en ziekten gelukkig steeds zeldzamer worden. Eén risicofactor wordt echter vaak over het hoofd gezien: schadelijk lawaai veroorzaakt door de industrie. Dit lawaai wordt door bijna elke gereedschap, elke machine en elke installatie gegenereerd. Door de razendsnelle ontwikkeling van machines en installaties, produceren ze steeds sneller en efficiënter. Dit leidt echter tot een steeds hoger geluidsniveau.


Horeca

Op het moment dat de geluidsisolatie actueel wordt komt dat doordat er een wisseling van horeca uitbating is, er klachten uit de omgeving zijn of dat er een verbouwing plaats vind.

In eerste instantie moet bekeken worden welk type horeca uitbating er gewenst is. Café 80-90dB(A), disco/zaal met of zonder life muziek 95-105dB(A) Vervolgens is het handig wanneer er een geluidsrapportage aanwezig is, let wel er zijn vele geluidsburo’s actief, maar er zijn er maar enkele die bruikbaar zijn vooral wanneer her horeca betreft Het is dan zaak deze problematiek serieus aan te pakken, aangezien isolatie in de horeca vaak alleen mogelijk is wanneer het pand in ruwbouwfase verkeerd. Isoleren als het horeca interieur er instaat is meestal niet meer mogelijk of er moeten veel extra kosten gemaakt worden.